Persoonlijke begeleiding op maat

Onze Visie & Missie

Visie

Selective Care begeleidt mensen met psychosciale -en psychiatrische problematiek op diverse leefgebieden en streeft naar maximale zelfredzaamheid, zodat ook zij zo goed mogelijk mee kunnen doen in deze maatschappij. 

Selective Care is ontstaan door onze drive om de juiste zorgverleners met veel zorgvuldigheid te selecteren en te matchen aan de cliënt en op deze manier de juiste zorg op maat te bieden. Kwaliteit van de zorg speelt bij ons een hele grote rol. 

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zo lang mogelijk de regie over zijn of haar eigen leven voert en zo lang mogelijk blijft voeren. De focus ligt op samen doen en samen kijken naar mogelijkheden en oplossingen. We ondersteunen jou in het proces. Samen werken wij stap voor stap naar jouw doel. 

De problematiek en diagnose geven ons een richting, maar blijven niet op de voorgrond staan. Het begeleidingsaanbod wordt afgestemd op de zorgbehoeften en gebeurt altijd in overleg met jou als cliënt (en eventueel het netwerk). Wij hebben aandacht voor de persoon en zijn of haar eigenschappen en kwaliteiten en zullen hiervoor passende begeleiding aanbieden. Jij blijft als cliënt altijd centraal staan.


Missie

Dit bedrijf biedt specialistische zorg op maat. De begeleiding is ambulant en vindt plaats bij jou in de thuissituatie. In jouw veilige en vertrouwde omgeving ondersteunen we jou in het werken aan jouw doelen, waarbij je zelf zoveel mogelijk de regie houdt. 

In de begeleiding streven wij naar het vergroten van de draagkracht, eigen regie en uiteindelijk maximale zelfredzaamheid. 

Zelfredzaamheid, Zorgvuldig en Zorg op maat vormen de kernwaarden van Selective Care.