Persoonlijke begeleiding op maat

Zorgaanbod

Selective Care 

Biedt persoonlijke begeleiding en zorg vanuit het PGB budget. 

In de toekomst zal dit wellicht ook mogelijk zijn vanuit Zorg in Natura.


Persoonlijke begeleiding op maat:

- Individuele begeleiding volwassenen.

- Individuele begeleiding jeugd

- Begeleiding bij activiteiten, dagbesteding, sport(herstel)


Selective Care is gespecialiseerd in verschillende psychosociale -en psychiatrische problematieken:

- Autisme spectrumstoornissen.

- Persoonlijkheidsstoornissen. 

- Angst & dwang.

- Geestelijke achteruitgang door NAH.


Waar vind de begeleiding plaats?

De individuele begeleiding vindt plaats in de thuissituatie. Dit wordt ook wel ambulante begeleiding genoemd. De begeleiding richt zich op diverse levensgebieden, zoals: financiën, structureren van het huishouden, begeleiding bij werk en dagbesteding, maar ook sport (herstel), vergroten van het sociaal netwerk en ondersteunen bij -en verbeteren van het psychisch welbevinden. 


Dagbesteding
Kwaliteit 

Bij Selective Care ligt de focus op het bieden van kwalitatief goede zorg. Onze zorgverleners beschikken over een AGB code, recente Verklaring Omtrent Gedrag en de juiste zorggerelateerde diploma's. 


Tijdens de zorgverlening wordt er gerapporteerd om zo de voortgang van de doeleen bij te houden en de kwaliteit van de begeleiding te kunnen waarborgen. Tussentijds zal er geëvalueerd worden om samen te reflecteren op de voortgang en eventueel de koers bij te stellen. De regie ligt bij de client (of diens netwerk) en samen zorgen wij ervoor dat jij zo zelfredzaam mogelijk wordt en blijft. 


Keurmerk/ certificaat